Parodontax®
Oorzaken van tandvleesontstekingen

Oorzaken tandvleesproblemen

Wist u dat tandvleesproblemen al bij een leeftijd van 35 de voornaamste oorzaak zijn van tandverlies? Terwijl op jeugdige leeftijd cariës de voornaamste bedreiging is voor gezonde tanden en kiezen, leidt ongeveer 80 % van de mensen ouder dan 40 jaar aan tandvleesproblemen.

Bacteriën zijn de voornaamste veroorzakers van tandvleesontstekingen. In de mondholte leven ongeveer 500 verschillende bacteriën, waarvan de meeste onschadelijk zijn en behoren tot de normale bewoners van de mond. Bacteriën worden pas gevaarlijk als ze een biofilm vormen (plaque) waar ze veilig beschermd afvalstoffen gaan produceren die op hun beurt tot tandvleesontstekingen kunnen leiden.

Deze plaque moet om die reden regelmatig worden verwijderd. Als dat niet gebeurt, kan deze biofilm langs de tand of kies onder de tandvleesrand kruipen en kunnen zich daar bacteriën vestigen die kunnen leiden tot parodontitis.

Expert Looking after your gums